Koop nu een boek en krijg een gratis ticket voor Het Theatercollege op 15 juni 2024!

Handboek Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog

Als je een groep mensen tot een actieve co-creatie wilt brengen, is het nodig dat het team met elkaar in een diepere laag van communicatie komt. In de eerste instantie kan dit gefaciliteerd worden door communicatie principes te oefenen die de ervoor zorgen dat er niet meteen gereageerd wordt op elkaar: projecties, eigen wereldbeelden en aannames blokkeren dan het open spreken en luisteren. Door reflectie in te lassen en de kwaliteit van spreken en luisteren te verhogen ontstaat een ingang tot deze diepere laag van communicatie.

Ook zullen groepsleden hun talenten ontdekken en gebruiken ten dienste van het grotere geheel. Dit uit zich in gezamenlijke acties, waarbij teamleden uitgedaagd worden om proactief te handelen in plaats van zich te laten weerhouden door beperkende gedachten.
Als een groep mensen een team wordt, komt er een fase waarin de zogenaamde ‘heilige huisjes’ worden benoemd: Soms zit een team in een fase waarin iets (nog) niet gezegd mag worden.

24,95

Handboek Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog

Categorie

Beschrijving

Wat anderen zeggen …

“Ik was positief verrast door het proces van de Authentieke Dialoog.”

Willem Poldervaart, Unitmanager

 

“Belangrijk om te lezen voor iedereen die zoekt naar een manier om het team beter op elkaar af te stemmen.”

Vicky, manager

 

“Met bijzondere interesse las ik dit handboek. Ik heb bij Veronique Kilian al eens een authentieke dialoog sessie gevolgd, en heb ervaren dat ze goed weet hoe dit geleid moet worden. Met een ogenschijnlijk gemak leidde ze de dialoog, ze wist precies welke interventie op welk moment nodig was. Ze wist te enthousiasmeren en te inspireren.
Ik vond de authentieke dialoog erg prettig, het dwingt tot luisteren en zelfreflectie voordat je gaat reageren. Je luistert naar de ander en pas als die uitgesproken is, mag jij de bal uit het midden nemen en jouw zegje doen. Het groepsproces krijgt hiermee een extra lading. Haar vaardigheden en jarenlange ervaring heeft ze in dit boek verwerkt. Zorgvuldig beschrijft ze de fasen van het groepsproces en besteedt veel aandacht aan de interventies van de facilitator.”

Karin Thijn, UMC

“Een Authentieke Dialoog kan helpen om te verwoorden wat speelt, taboes te doorbreken, en beweging in gang te zetten. Het team komt tot prestatie en co-creatie. Dit boek zet duidelijk en helder uiteen hoe je als procesbegeleider in de rol van facilitator groepen in flow kunt begeleiden. Ik zet de authentieke dialoog regelmatig in en het geeft verrassende uitkomsten. Deelnemers merken dat zij in het dagelijks leven zich zekerder voelen, meer plezier ervaren en alert zijn op het eigen gedrag zodat zij minder snel voor een ander invulling geven aan ‘bedoeling’ in de communicatie.”

Stella Loy, coach

 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ten geleide

1. Het begin
1.1 Waarom een Authentieke Dialoog?
1.2 Wat is een dialoog?
1.3 Een Authentieke Dialoog faciliteren
1.4 Spreek- en luisterprincipes
1.5 Jouw rol als facilitator

2. Jij als facilitator
2.1 Inleiding
2.2 Wat is de rol van de facilitator?
2.3 Hoe bereid je een Authentieke Dialoog voor?
2.4 Interventies tijdens de Dialoog

3. Authentieke Dialoog en de fases van groepsdynamica
3.1 Inleiding
3.2 De eerste fase: Startfase / Forming / Parallelfase
3.3 Tweede fase: Strijdfase / Storming & Norming / Opnemingsfase
3.4 Derde fase: Samenfase / Performing / Wederkerigheidsfase
3.5 Vierde fase: Slotfase / Transforming / Afscheidsfase
3.6 Volgorde en intensiteit van de fases

4. Omgaan met weerstand
4.1 Inleiding
4.2 Autoriteitscrisis
4.3 De intimiteitscrisis
4.4 De separatiecrisis
4.5 Omgaan met weerstand in het algemeen
4.6 Omgaan met stiltes tijdens de Authentieke Dialoog
4.7 Het gebruik van de gong bij weerstand
4.8 Overige vormen van weerstand

5. De Authentieke Dialoog als instrument voor teamcoaching
5.1 Inleiding
5.2 Wat is teamcoaching?
5.3 Werkvormen combineren met de Authentieke Dialoog
5.4 Werkvormen voorafgaand aan de Authentieke Dialoog
5.5 Werkvormen, geïntegreerd in de Authentieke Dialoog
5.6 Werkvormen na de Authentieke Dialoog

6. De Authentieke Dialoog en Community Building
6.1 Inleiding
6.2 Een team in de flow
6.3 Voorwaarden voor een gezonde community

7. Innovatie en groei
7.1 Inleiding
7.2 Theory U
7.3 Het begeleiden van het proces met theorie U
7.4 Open mind, open hart en open wil
7.5 Co-initiating, -sensing, -presencing, -creating en -evolving
7.6 Collectieve synchroniciteit en andere mindshifts
7.7 Hoe kan je presencing stimuleren als teamcoach
7.8 Master Mind
7.9 Interventies voor de teamcoach
7.10 Hoe een teamlid de Authentieke Dialoog ervaart
7.11 Ondersteunen in het loslaten van tegenkrachten
7.12 Als teamcoach de fase van Presencing faciliteren
7.13 Besluit

Meer weten over de Authentieke Dialoog?
Literatuurlijst

Laten we een afspraak maken!

Wil je graag meer handvatten hoe je tot je recht komt, in je element bent en positieve invloed uitoefent in je team. In welke ontwikkelingsfase jij en of het team ook zit.

Vul het formulier hieronder in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Contact Informatie
Beantwoord de volgende vragen